Skip to content
Loopt mijn flexi-job gevaar?

Loopt mijn flexi-job gevaar, nu onbelast bijverdienen niet meer kan?


Je hebt het misschien wel opgevangen: op 23 april 2020 keurde het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen onverbiddelijk af. Sinds begin dit jaar bestaat het systeem bijgevolg niet meer. Maar wat was dat onbelast bijverdienen ook alweer en wat was het verschil met een flexi-job? We wegen de twee in deze blog grondig tegen elkaar af.

Wat was dat onbelast bijverdienen ook alweer? 

Sinds midden 2018 kon je in België onbelast bijverdienen. Voor iedereen die werkte of gepensioneerd was, lag de lat op zo’n 6.000 euro per jaar, zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Het ging niet om kleine klusjes bij bijvoorbeeld een buurman, maar om effectieve prestaties in de deeleconomie, het verenigingsleven en bij andere burgers. Belangrijk om te weten, is dat er bij prestaties onder dat statuut geen sociale rechten werden opgebouwd. 

So far, so good. Tot het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigde, nadat beroepsorganisaties en vakbonden het systeem hadden aangeklaagd. Werknemers en zelfstandigen die exact dezelfde prestaties leverden, voelden zich namelijk gediscrimineerd omdat zij wél fiscale en sociale verplichtingen hadden. Eind 2020 was het dan ook voorgoed afgelopen met het onbelast bijverdienen. 

Flexi-jobs blijven wél behouden

Belangrijk om mee te geven, is dat er voor de flexi-jobs en het bijbehorende statuut 

helemaal niets veranderd is. Meer nog: zij vormen meer dan ooit een uitstekende langetermijnoplossing. Als gepensioneerde kan je als flexi-jobber dus nog altijd je ervaring inzetten én onbelast bijverdienen. Twee vliegen in één klap dus.

Wat houdt het statuut van flexi-jobber precies in? 

De naam doet het al vermoeden: een flexi-job is in de eerste plaats een flexibele job. Zowel voltijdse en 4/5de werknemers als gepensioneerden kunnen een flexi-job aanvaarden. En wel in de volgende sectoren:

  • Bakkers en slagers
  • Groothandels in voeding
  • Zelfstandige kleinhandel
  • Warenhuizen
  • Horeca
  • Retail 
  • Kappers en schoonheidsverzorgers

Het statuut won de afgelopen jaren stevig aan populariteit en staat niet ter discussie. Integendeel: meer en meer sectoren tonen interesse om het op hun beurt in te voeren. 

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een flexi-job? 

Aan het statuut van flexi-jobber zijn heel wat voordelen verbonden. We sommen de twee belangrijkste even voor je op:

1. Wie werkt, krijgt een loon, onbelast

Wie een loon krijgt, moet in principe belastingen betalen. Tenzij je een flexi-job invult, want dan is je nettoloon meteen ook gelijk aan je brutoloon. Een mooie aanvulling van je huidige loon of je pensioen!

2. Je pensioen en andere inkomsten zijn veilig

Je wil je pensioen natuurlijk niet verliezen. Als flexi-jobber hoef je daarvoor niet te vrezen. Je behoudt al je sociale rechten en blijft ook binnen dezelfde belastingschaal. De werkgever moet voor jou alleen een werkgeversbijdrage van 25% betalen: ook daarom ben je voor hem extra interessant.

Onbelast bijverdienen versus flexi-jobs

Om het even heel inzichtelijk te maken, zetten we het afgeschafte statuut en het statuut van flexi-jobber nog even naast elkaar:

Vorm

Onbelast Bijverdienen

Flexi-job

Mogelijkheden?


Enkel mogelijk in deeleconomie,

verenigingsleven 

en bij burgers 

Mogelijk in de volgende sectoren:

Bakkers en slagers

Groothandels in voeding

Zelfstandige kleinhandel

Warenhuizen

Horeca

Retail 

Kappers  en schoonheidsverzorgers

Statuut?

Geen statuut werknemer

Statuut werknemer

Overeenkomst?

Geen arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Limiet?

Maximaal 6.250 euro bijverdienen per jaar

Onbeperkt of beperkt bijverdienen, afhankelijk van:

1. Leeftijd

2. Aantal actieve loopbaanjaren

Verzekering?

Minimaal of niet verzekerd

Arbeidsongevallenverzekering door werkgever

Sociale rechten?

Geen opbouw sociale rechten

Opbouw sociale rechten

 

Meer weten of heb je nog vragen?

Ontdek nestor