Skip to content

Een flexi-job als je met vervroegd pensioen bent: dit zijn in 2024 de regels


Ben je met vervroegd pensioen, maar wil je graag nog wat actief blijven en zo een extra cent bijverdienen? In 2024 is dat met een flexi-job meer dan ooit perfect mogelijk. Alleen verlies je twee belangrijke spelregels daarbij beter niet uit het oog.

In België kan elke gepensioneerde ervoor kiezen om een flexi-job te aanvaarden en zo nog een aantal uur per week betaalde arbeid blijven leveren. Wettelijk en vervroegd gepensioneerden worden evenwel niet helemaal over dezelfde kam geschoren. 

Voor alle duidelijkheid: in België kan je wettelijk met pensioen als je 65 jaar oud bent of een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt. Voor bepaalde ambtenaren - zoals magistraten of militairen - ligt de leeftijdsgrens wat hoger of lager. 

Ben jij jonger en heb je minder lang gewerkt, maar ben je wel al met pensioen? Dan geniet je van een vervroegd pensioen en zijn er aan een flexi-job twee consequenties verbonden. Zo wil de overheid vermijden dat het aantrekkelijke flexi-statuut voor mensen een extra trigger wordt om hun actieve carrière versneld af te sluiten. We lichten deze flankerende maatregelen even voor jou toe.

1) Je kan mogelijk niet meteen starten 

Onmiddellijk na je vervroegde pensionering aan de slag gaan als flexi-jobber? Dat kan alleen als je drie kwartalen (negen maanden) voor je pensioendatum ten minste 4/5de aan het werk was. Anders moet je nog twee kwartalen (zes maanden) geduld oefenen. 

2) Je kan niet onbegrensd onbelast bijverdienen

Voor vervroegd gepensioneerden worden de onbelaste jaarinkomsten via een flexi-job vanaf 1 januari 2025 beperkt tot maximaal 7.668 euro. Als je daar boven gaat, daalt je pensioenuitkering navenant. Concreet: overschrijd je die inkomensgrens met 10%, dan moet je het volgende jaar 10% van je pensioen terugstorten. Die regel vervalt op 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt: vanaf dan staat er geen maximum meer op het bedrag dat je onbelast met je flexi-job mag verdienen. 

Ter vergelijking: loontrekkenden die er naast hun vaste baan nog een flexi-job bijnemen, mogen voortaan jaarlijks 12.000 euro belastingvrij bijverdienen. Heel wat meer dus dan vervroegd gepensioneerden. Toch is ook voor die laatste groep een flexi-job nog altijd heel interessant. 7.668 euro per jaar is goed voor een maandgemiddelde van net iets meer dan 600 euro. Aan het huidige minimumloon van 12,29 euro netto per uur komt dat neer op een kleine 50 uur werktijd per maand. Vervroegd gepensioneerden kunnen dus zonder enig probleem 1 à 2 dagen per week volledig onbelast betaalde arbeid blijven verrichten. De ervaring leert dat dit perfect aansluit bij wat de meesten van hen van een flexi-job verwachten. 

Let wel: vanaf 2024 gelden voor flexi-jobbers de barema's van de sector waarin ze werken. In de praktijk kan de uurvergoeding dus een stuk hoger liggen en dan daalt automatisch het aantal uren dat ze onbelast mogen werken. Alleen in de horeca blijft het minimumloon van € 12,29 netto per uur van kracht.  

Iets voor jou?

Heb je interesse om als vervroegd gepensioneerde met een flexi-job te starten? Registreer je via onze website en bekijk onze openstaande vacatures. Ook voor wie (nog) niet mag flexi-jobben hebben we heel wat mogelijkheden!