Skip to content

Met vervroegd pensioen: hoeveel mag je dan nog bijverdienen?


De wettelijke pensioenleeftijd in België ligt officieel op 65 jaar. Maar volgens hr-dienstenbedrijf Acerta kiezen steeds meer Belgen voor een vervroegde uitstap. 37,48% van de werknemers die in 2021 met pensioen gingen, waren jonger dan 65. Een stijging met 2,14% tegenover 2020. Bij de zelfstandigen telde Acerta zelfs 51,39% vervroegde uitstappers. Voor bedienden in de privésector ligt de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd tegenwoordig op 63,8 jaar. Arbeiders stoppen doorgaans net een jaar eerder, op 62,82 jaar.

Hoe zit het ook alweer met dat vervroegd pensioen?

DSC01137- Rituals Case

Wie 63 jaar oud is, kan zijn actieve loopbaan vervroegd beëindigen, op voorwaarde dat hij 42 loopbaanjaren kan voorleggen. Op je 61ste of 62ste moet je daarvoor 43 jaren gewerkt hebben. Wil je al op je 60ste stoppen, dan moet je 44 gewerkte jaren op je teller hebben. Let wel: niet alleen je effectieve werktijd als werknemer, ambtenaar of zelfstandige wordt in rekening gebracht. Ook niet-gewerkte perioden (zoals militaire dienst, ziekte, invaliditeit, werkloosheid of tijdskrediet) tellen mee. En voor onder meer militairen, zeevarenden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart ligt de leeftijdsgrens sowieso al een pak lager.

 

Heb je niet meteen zicht op jouw concrete situatie?

Op mypension.be kan je jouw vroegst mogelijke pensioendatum berekenen, net als jouw wettelijke pensioenleeftijd. Vanaf 2025 wordt die laatste namelijk opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

 

Let wel: aan het vervroegd pensioen zijn financiële consequenties verbonden. 

Wie vervroegd met pensioen gaat, haalt meestal geen volledige loopbaan van 45 jaar en ontvangt bijgevolg geen volledig rustpensioen. Stop je na 42 jaar met werken, dan krijg je de rest van je leven 42/45 van het bedrag dat je had opgestreken als je nog drie jaar langer was doorgegaan. Bij een gemiddeld pensioen gaat het dan al snel om een maandelijks verschil van meer dan 100 euro. Op mypension.be kan je nagaan hoeveel je exact verliest bij elk jaar dat je vroeger stopt. Wil je absoluut een volledig pensioen? Dan moet je je 45 loopbaanjaren helemaal uitdoen. Maar het overgrote deel van de Belgen haalt dat dus niet. In 2020 bedroeg de gemiddelde loopbaanlengte (inclusief de gelijkgestelde periodes) voor mannen 42 jaar en voor vrouwen zelfs maar 36,6 jaar. (Bron: De Tijd)

 

Voor heel wat mensen is dat lagere pensioenbedrag toch wel een zure pil. 

Gelukkig is er een manier om je inkomensverlies te compenseren. Als je je fysiek en mentaal nog altijd behoorlijk fit voelt, kan je beslissen om deeltijds opnieuw als aan de slag te gaan en zo nog een extra centje bij te verdienen. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk via Nestor. Gewoon even je profiel aanmaken op deze site en je ziet meteen een overzicht van de beschikbare jobs.

 

Hoeveel je als (vervroegd) gepensioneerde nog mag bijverdienen, hangt af van een aantal voorwaarden.

De regeling is behoorlijk complex, maar we vatten hier even de essentie voor je samen. 

  • Ben je 65 jaar of heb je een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug, dan mag je onbeperkt bijverdienen. Deze voordelige regeling gaat trouwens al in op 1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt.
  • In alle andere gevallen moet je onder de vastgelegde inkomensgrenzen blijven. Zonder kinderen ten laste mag je als werknemer of ambtenaar maximaal 9.850 euro per jaar verdienen. Als zelfstandige of in een gemengde loopbaan (als werknemer én zelfstandige) gaat het dan om 7.880 euro. Heb je wel nog kinderen ten laste, dan stijgt dat grensbedrag tot respectievelijk 14.775 en 11.820 euro. En heb je een rustpensioen in een speciaal stelsel (zoals vliegend personeel of militairen), dan ligt het maximumbedrag nog een pak hoger.

 

Vanwaar het verschil tussen de verschillende statuten? 

Als je tijdens je pensioen bijverdient als werknemer of ambtenaar, wordt er rekening gehouden met je bruto-beroepsinkomsten. Verdien je bij als zelfstandige, dan gelden je netto-beroepsinkomsten.

 

Tot slot: hoe en wanneer vraag je je vervroegd pensioen aan? 

Dat kan ten vroegste 1 jaar voor de dag waarop je wil stoppen en ten laatste de maand ervoor. En wel via pensioenaanvraag.be, mypension.be, het gemeentebestuur van je woonplaats of de gratis Pensioenlijn 1765. 

 

 

Wil jij nog wat bijverdienen tijdens je pensioen? Schrijf je dan in bij Nestor!

Inschrijven