Skip to content

Bijverdienste, flexi-job of bijberoep: Alle mogelijkheden op een rij.


Ben je met pensioen en voel je je nog veel te vitaal om je dagen te vullen met hobby's, tv-kijken en de opvang van de kleinkinderen? Of wil je naast je hoofdjob graag nog wat bijklussen om jezelf af en toe een extraatje te kunnen gunnen? Dan zijn er wel wat mogelijkheden. We zetten ze in deze blog even op een rij..

1. Zoek een vaste bijverdienste

Je kan altijd eens bij een interim- of payrollbureau informeren naar deeltijds werk dat je als vaste bijverdienste kan doen, bijvoorbeeld elke zaterdag. Dat kan onbeperkt en in alle sectoren. Maar je houdt er best rekening mee dat bij een bijbaan je loon wel degelijk belast wordt. Doordat al je inkomsten worden samengevoegd, kom je dus mogelijk in een hogere belastingschaal terecht. 

 

2. Aanvaard een flexi-job

Heel wat gepensioneerden of oudere werknemers gaan in hun omgeving op zoek naar een geschikte flexi-job. Je hebt daarbij de keuze uit een aantal sectoren: naast de horeca en detailhandel (zoals bakkers, slagers, grootwarenhuizen, buurtsupermarkten en kappers) is het systeem sinds 1 januari 2023 ook van kracht in bioscopen, de land- en tuinbouw, de evenementen- en cultuursector, de zorg en de sport. 

Werken als flexi-jobber heeft alleen maar voordelen. Zo is er geen verschil tussen je bruto- en nettoloon: je betaalt geen belastingen of sociale bijdragen, maar bouwt toch sociale rechten op. Aangezien je je flexiloon niet moet aangeven, loop je geen risico om in een hogere belastingschijf te belanden. Je bepaalt ook helemaal zelf hoeveel uur per week je beschikbaar bent.

Let wel: niet iedereen kan zo maar als flexi-jobber aan de slag. Voor gepensioneerden die minstens 65 zijn of 45 loopbaanjaren achter de rug hebben, zijn er geen beperkingen. Ben je met pensioen maar voldoe je niet aan minstens één van die twee voorwaarden, dan moet je rekening houden met bepaalde inkomensgrenzen. Ga je daar boven, dan wordt je pensioen deels ingehouden of zelfs volledig geschorst. Je kan alle details nalezen op de site van de Federale Pensioendienst. Als SWT'er (het vroegere brugpensioen) kan je sowieso geen flexi-job aannemen.

Voor werknemers geldt dat ze in het derde kwartaal voor aanvang van de flexi-job minstens 4/5 in loondienst gewerkt moeten hebben. Was je op dat moment werkzoekende of zelfstandige, dan val je dus uit de boot. Ook kan je geen flexi-jobber worden in het bedrijf waar je je hoofdjob hebt.

Twijfel je of jij in aanmerking komt voor een flexi-job? De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kan aan de hand van je rijksregisternummer nagaan hoe het voor jou precies zit. Je kan contact opnemen via tel. 02 509 59 59 of contact@rsz.fgov.be.

 

3. Kies voor verenigingswerk

Verenigingswerk is mogelijk in socioculturele en sportieve vzw's en bij openbare instellingen. Denk bijvoorbeeld aan ticketcontroleurs bij festivals, seingevers bij wielerwedstrijden en stewards bij een voetbalmatch. De verloning is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en er geldt een voordelig belastingtarief van 10%. Je mag - afhankelijk van de aard van de organisatie - maximaal 300 tot 450 uren per jaar onder deze regeling werken. Bij overschrijding van die maximumduur wordt toch een socialezekerheidsbijdrage geïnd. De precieze voorwaarden vind je hier. Om te mogen bijklussen in het verenigingswerk, ben je voor minstens 80% elders tewerkgesteld, gepensioneerd of zelfstandige in hoofdberoep.

 

4. Doe vrijwilligerswerk

Je kan je bij openbare besturen, vzw's, sportclubs of socioculturele verenigingen ook als vrijwilliger engageren. Je diensten moeten dan buiten het professionele circuit vallen: je kan bijvoorbeeld trainingen geven, materiaal onderhouden of een beperkte administratieve ondersteuning bieden. Je krijgt daarvoor geen loon maar een belastingvrije kostenvergoeding. In 2023 gaat het om maximaal 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar. Ontvang je een hogere vergoeding, dan wordt die toch nog belast en word je niet langer beschouwd als een vrijwilliger. Let wel: in onder meer de sportsector kan je op jaarbasis tot maximaal 2.987,70 euro gaan en in de zorg zelfs tot 4.067,05 euro. In principe mag iedereen vrijwilligen, maar voor onder meer werkzoekenden, leefloners en ambtenaren zijn er mogelijk wel voorwaarden aan verbonden. 

 

5. Werk via een erkend deelplatform

Via een erkend deeleconomieplatform mag iedereen vrij zijn diensten aanbieden aan particulieren. Bij zelfstandigen geldt wel dat ze daarbij niet hun hoofdactiviteit mogen uitoefenen. Deliveroo en Uber Eats Belgium (allebei voor maaltijdkoeriers) zijn twee bekende voorbeelden van dergelijke platformen. In 2023 mag je via erkende deelplatformen tot 7.170 euro bruto verdienen aan het gunstige belastingtarief van 10,7%. Opgelet: ook je eventuele inkomsten uit verenigingswerk worden daarbij meegeteld.


 

6. Word zelfstandige in bijberoep

Als je tijdens je pensioen bijverdient als werknemer of ambtenaar, wordt er rekening gehouden met je bruto-beroepsinkomsten. Verdien je bij als zelfstandige, dan gelden je netto-beroepsinkomsten.   

Dit kan een oplossing zijn als je niet in aanmerking komt voor een flexi-job, bijvoorbeeld als je maar halftijds in loondienst bent of een werkloosheidsuitkering krijgt. Met dit statuut moet je belastingen en sociale bijdragen betalen, maar die laatste vallen weg als je op jaarbasis minder dan 1.815,41 euro netto verdient. Een mogelijk nadeel is dat er aan een zelfstandig bijberoep nogal wat administratieve verplichtingen vasthangen.

 

7. Ga voor gelegenheidswerk

Tot slot kennen een aantal sectoren, zoals de horeca, land- en tuinbouw en uitvaartsector, ook nog het statuut van gelegenheidsmedewerker. Dit systeem is voordelig voor werkgever én werknemer, maar je kan er maar een beperkt aantal dagen van genieten. In de horeca is dat bijvoorbeeld maximaal 50 dagen per jaar en nooit meer dan 2 dagen na elkaar. In de uitzendsector gaat het om 200 dagen of 800 uur.

 

 

Op zoek naar een fijne bijverdienste of flexi-job? Schrijf je dan in bij Nestor!

Inschrijven